Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens:

De Marktwinkel

Kruisbeemd 27

2550 Kontch

info@demarktwinkel.be

0477 42 47 65

Btw: BE0509 721 835

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Marktwinkel met maatschappelijke zetel te Kruisbeemd 27, 2550 Kontich, BTW BE 0509 721 835 (hierna “Demarktwinkel.be”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Demarktwinkel.be aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Demarktwinkel.be aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Demarktwinkel.be niet. Demarktwinkel.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Demarktwinkel.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf met ons contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Demarktwinkel.be. Demarktwinkel.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan bestellingen op Demarktwinkel.be plaatsen via volgende procedure:

Stap 1: De Klant plaatst de producten in de winkelwagen. De getoonde prijzen op de website zijn inclusief btw.                                       
Stap 2: Zodra de Klant de gewenste producten heeft toegevoegd gaat hij naar de winkelwagen en kiest voor "AFREKENEN".                                                                                                                                                                         

Stap 3: De Klant komt nu in een nieuw scherm waar hij de klant-en verzendgegevens moet ingeven en kiest voor "DOORGAAN MET VERZENDEN".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Stap 4: De Klant kan nu de verzendmethode kiezen en drukt op "GA NAAR BETALEN".

Stap 5: De klant kiest nu de gewenste betaalmethode en het facturatie-adres en drukt op "BESTELLING NAKIJKEN".

Stap 6: De klant krijgt nu een overzicht van zijn bestelling en heeft de mogelijkheid om eventueel een kortingscode in te geven. Als alles nagekeken en goed bevonden is, kiest de Klant voor "NU BETALEN" en wordt doorgeschakeld naar het betaalplatform van de gekozen betaalmethode.

Wanneer de Klant de koop heeft afgerond aanvaard hij hiermee ook de algemene voorwaarden. Mocht de Klant zich echter hierna nog bedenken dan kan hij nog gebruik maken van het herroepingsrecht. Wij adviseren de Klant om z.s.m. contact op te nemen met Demarktwinkel.be zodat de goederen niet uit worden gestuurd.

Zodra de bestelling is geplaatst doet Demarktwinkel.be er alles aan om de goederen zo spoedig mogelijk te leveren.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • Paypal
  • Ideal
  • Apple Pay
  • Google Pay

Demarktwinkel.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Direct na het afronden van de bestelling op Demarktwinkel.be ontvangt de Klant een orderbevestiging   via e-mail. 

 Demarktwinkel.be levert binnen de Benelux, Duitsland en Frankrijk.

De levertijd loopt is 3 tot 5 werkdagen.

Wanneer Demarktwinkel.be de bestelling heeft verzonden ontvangt de Klant een bevestiging per mail.

De verzendkosten per land:

België: 4,95 €

Luxemburg: 7,95 €

Nederland: 6,95 €

Duitsland: 6,95 €

Frankrijk: 8,95 €

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Demarktwinkel.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Demarktwinkel.be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Demarktwinkel.be  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten en die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Demarktwinkel.be.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Demarktwinkel.be via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail aan info@demarktwinkel.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Demarktwinkel.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Marktwinkel, Kruisbeemd 27, 2550 Kontich.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Demarktwinkel.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Demarktwinkel.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Demarktwinkel.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 8: Wettelijke Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Demarktwinkel.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Demarktwinkel.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Demarktwinkel.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: De Marktwinkel Garantie

 Naast de wettelijke garantie ter bescherming van de consument (zie artikel 8) geniet de Klant bij Demarktwinkel.be ook van de uitzonderlijke 30 dagen Niet tevreden, geld terug garantie. Deze garantie geeft de Klant het recht het aangekochte product gedurende 30 dagen na de datum van levering uitgebreid te gebruiken en te testen. Indien de Klant om welke reden ook niet tevreden is over zijn aankoop kan hij deze garantie inroepen en zal Demarktwinkel.be het aankoopbedrag terug storten.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Demarktwinkel.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Demarktwinkel.be.

 

Artikel 10: Retourneren 

Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht of de uitzonderlijke 30 dagen Niet tevreden, geld terug garantie dient hij Demarktwinkel.be hiervan op de hoogte te stellen via e-mail op het adres: info@demartktwinkel.be. Nadat Demarktwinkel.be de Klant de goede ontvangst van de aanvraag voor retournering heeft bevestigd, heeft de Klant 14 dagen de tijd om het product te retourneren.

Wanneer de Klant – na afloop van de termijn van 14 dagen – de geleverde producten niet aan Demarktwinkel.be heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken.

De verzendkosten voor het retourneren zijn voor de rekening van de Klant. Demarktwinkel.be zal het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, terugstorten aan de Klant en dit binnen 14 dagen na ontvangst van de retour.

De Klant zal het product met alle geleverde toebehoren samen in de originele verpakking aan Demarktwinkel.be retourneren.

 

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van Demarktwinkel.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 42 47 65 en via e-mail op info@demarktwinkel.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Demarktwinkel.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Demarktwinkel.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Marktwinkel, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken en leveren van bestellingen, het retourneren van bestellingen, voor informatieve doeleinden gerelateerd aan de producten of het gebruik van de website,  het verzenden van informatieve e-mails en het verwerken van betalingen.

De rechtsgronden zijn op basis van het gebruik van onze diensten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Marktwinkel, Kruisbeemd 27, 2550 Kontich, info@demarktwinkel.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot De Marktwinkel, Kruisbeemd 27, 2550 Kontich, info@demarktwinkel.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden en zullen ze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Demarktwinkel.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

 

Artikel 14: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Demarktwinkel.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Demarktwinkel.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).